نام روح الله
نام خانوادگی جهانی پور
رشته تحصيلي آنالیز ریاضی
مدرک تحصیلی PhD
مرتبه علمي دانشیار
سمت عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی
پست الکترونیکی jahanipu@kashanu.ac.ir
 
اخبار